Tjänster vi utför:

Underarbete:

Utrivning,spackling,fallspackling och nya skivgolv m.m

Badrum/Våtrum:

Våtrumsmatta golv och vägg, utföres enligt gällande branschregler GVK.
Mattläggning:

Linoleum,plast och textilgolv.

Parkett/Laminat:

Läggning av parkett,laminat massiva trägolv samt golvslipning.